Yhteystiedot

Tuula Nurmiluoto, toimitusjohtaja


Top Coaching Finland Oy
y-tunnus 1905437-5
+358 500 770266
etunimi.sukunimi@
topcoaching.fi


Hei, tutustu iltapäivän valmennukseen, joka antaa kokonaiskuvaa ensi syksynä alkavaan pitempään valmennukseen, siitä esite alimpana.

Seuraava iltapäivän valmennus on pe 6.10.2017.                

Top Coaching Finland Oy järjestää yhdessä Clear mind Oy:n kanssa

Tervetuloa syventämään E/MOTION FOCUSED COACHINGin avulla

osaamistasi perjantaina 6.10.2017 KLO 15 - 17.30  (EFC®)

Tavoite: Koulutuksessa tutustutaan siihen, miten tunteita voi hyödyntää myönteisen muutoksen aikaansaamiseksi. Koulutusiltapäivä avaa E/motion focused coaching kokonaisuuden.   

Iltapäivän aikana tutustutaan EFC® ohjelmaan konkreettisella tasolla, valmentaen.  Koulutuksessa käydään läpi, miten energia vaikuttaa ihmisen toimintaan ja voi muuttua niin yksilö- kuin ryhmätilanteissa. Ohessa osallistujien kommentteja:

Olimme asian ytimessä” Tärkeää asiaa vaikeistakin asioista”

”Syvensi näkemyksiäni” “ Hyviä työkaluja ja menetelmiä"

Koulutus noudattaa International Coach Federationin asettamia osaamistasovaatimuksia ja antaa mahdollisuuden ammatticoachin kansainvälisen sertifikaatin hakemiseen tarvittavien CCE (Continuing Coach Education) pisteiden saamiseen. CCEU: 2.25 Core Competence ja 0.5 Resource Development

Kenelle: Koulutus on tarkoitettu niille, jotka haluavat täydentää osaamistaan coacheina ja tutustua tunnejohtamiseen. Koulutus on tarkoitettu myös ohjausalan ammattilaisille, johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää ja syventää omia, ryhmän tai tiimin vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja tunnejohtamisen kautta.

Aika ja paikka:          klo 15.00 – 17.30, Clear mind Oy, Arkadiankatu 21 a 10, 00100 Helsinki

Sisältö:                      Mitä e-motion focus coaching on?

                                  Tunne liikkeellepanevana voimana

                                  Tunteiden vuoropuhelu coachingissa

Ilmoittautumiset:     info@clearmind.fi, viimeistään pe 29.9.2017

Valmentajat:             

Satu Kaski PST, urheilupsykologi(sert.), työ- ja org.psykologi, PCC-ICF 

Tuula Nurmiluoto MBA, MCC – ICF, Certified Business Coach Trainer, Certified Coach Mentor                                                           

Koulutuksen hinta:  100,-€ + (alv. 24%). Hinta sisältää materiaalin ja päiväkahvin.

Lisätietoa:            Satu Kaski: 050-590 4235, satu.kaski@clearmind.fi

                              Tuula Nurmiluoto: 0500 770 266, tuula.nurmiluoto@topcoaching.fi

NYT MYÖS KAKSIOSAINEN TUNNEJOHTAMISEN VALMENNUS:

Top Coaching Finland Oy järjestää yhdessä Clear mind Oy:n kanssa

E/MOTION FOCUSED COACHING SKILLS - VALMENNUKSEN  (EFC®)

Valmennus on kaksiosainen, ja voit osallistua molempiin tai vain toiseen oman tilanteesi mukaan.

Tavoite: Coaching valmennuksemme tavoite on tarjota tunteiden hyödyntämisen avulla myönteisen muutoksen avaimia sekä menetelmiä inhimillisen ja tuloksellisen vuorovaikutuksen ja toiminnan kehittämiseksi

EFC® tason I ja II ohjelma antaa osallistujalle uudenlaisia menetelmiä coachingin käyttöön niin yksilö- kuin ryhmätilanteissa. Valmennus noudattaa International Coach Federationin asettamia osaamistasovaatimuksia ja antaa mahdollisuuden ammatticoachin kansainvälisen sertifikaatin hakemiseen. Haemme EFC® I ja II tason ohjelmalle ACSTH akreditointia.

Kenelle: Valmennus on tarkoitettu niille, jotka haluavat työskennellä sertifioituina EFC® coacheina sekä niille, jotka ovat uusimassa ICF sertifikaattia. Valmennus on tarkoitettu myös ohjausalan ammattilaisille, johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää ja syventää omia, ryhmän tai tiimin vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä saada uusia toimintatapoja itsensä ja muiden johtamiseen. Osallistumista ei rajoita toimiala eikä työura, koska kyseessä on ihmisten välisen kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitojen lisäämisestä.

Sisältö: EFC ® ohjelma on kaksiosainen coaching -valmennus, jossa sisällöt painottuvat I osassa coachingin ydinosaamisalueisiin ja tunteiden hyödyntämiseen coaching prosessissa ja coachina toimimisessa. II osassa pureudutaan ydinosaamisen syventämiseen hyödyntäen tunteita ja niiden kautta syntyvää energiaa muun muassa muutoksen varmistamisessa. Valmennuksen lisäksi on erikseen mahdollisuus osallistua myös 10 h mentorcoachingiin.

 

EFC®  osa I - Tunne-energiasta tietoiseksi

Aikataulu             pe 13.10. – pe 8.12.2017 klo 900-1700

Moduuli 1             pe 13.10.2017    

                              Mitä tunnefokusoitu coaching on?

                              Vuorovaikutussuhteen monitahoisuus ja coaching ydinkysymykset

Moduuli 2             pe 10.11.2017       

                              Asiakkaan näkökulma tunnekokemuksena I

                              Tuloksellinen ja vaikuttava vuorovaikutus

Moduuli 3              pe 8.12.2017

                               Tunne liikkeellepanevana voimana I

                               Vaikuttava ja vakuuttava yhteys sekä prosessin rakenne

Moduuli 4              pe 12.1.2018

                               Tunnista energia ja potentiaali

                                Kenellä on vastuu tunne-energian suunnasta?     

Investointi:             1500 € (+alv 24%), sisältää materiaalit ja kahvitarjoilun.

Ilmoittautumiset:   I osaan viimeistään 29.9.2017, info@clearmind.fi

 

EFC®  osa II Tunne-energian hyödyntäminen

Aikataulu              pe 16.2. – pe 13.4. 2018, klo 900-1700

Moduuli 1             pe 16.2.2018.        

                              Asiakkaan näkökulma tunnekokemuksena II

                             Tunneilmapiiriin vaikuttaminen

Moduuli 2             pe 2.3.2018         

                              Tunne liikkeellepanevana voimana II

                              Miten löydät liike-energian oleelliset elementit?

Moduuli 3             pe 16.3.2018       

                             Tunne ja tunnista potentiaali, joka ei näy

                             Piilevät mahdollisuudet ja vapaus uuden syntymiselle

Moduuli 4            pe 13.4.2018       

                             Tunteiden vuoropuhelu

                             Tunteiden konkretia kohtaamisissa

Investointi:           1500 € (+alv 24%), sisältää materiaalit ja kahvitarjoilun.

Ilmoittautumiset: II osaan viimeistään 18.1.2018, info@clearmind.fi

                              Valmennuksen voi maksaa kolmessa erässä.

 

Paikka:                   Clear mind Oy toimitilat, Arkadiankatu 21 a 10, Helsinki

Lisätietoa:              Satu Kaski: 050-590 4235, satu.kaski@clearmind.fi

                                Tuula Nurmiluoto: 0500 770 266, tuula.nurmiluoto@topcoaching.fi                                 

Päävalmentajat:                                   

Satu Kaski, PsT, urheilupsykologi (sert.), työ- ja organisaatiopsykologi, ICF - PCC

Tuula Nurmiluoto, MBA, Certified Business Coach-Traiiner, Certified Coach Mentor,ICF-MCC