Yhteystiedot

Tuula Nurmiluoto, toimitusjohtaja


Top Coaching Finland Oy
y-tunnus 1905437-5
+358 500 770266
etunimi.sukunimi@
topcoaching.fi


EXECUTIVE COACHING - visio toteutuu vain tekemällä yhdessä... 

Miten fokusoit tekemisesi tuloksellisesti?

Executive Coaching on ylimmän johdon coachingia. Itsesi kehittäminen johtajana on sinulle tärkeää. Ympäristön muutokset edellyttävät onnistuneessa liiketoiminnassa nopeaa reagointia ja uudenlaisia ajattelutapoja. Executive coachingissa Sinulla on aikaa ja tilaa selkeyttää ajattelua ja tavoitteita, mikä johtaa siihen mihin haluat keskittyä.

Otat haasteet vastaan ymmärtäen muutoksen koskevan paitsi toimintaympäristöä niin myös ihmisten johtamistaitoja.

Valintasi mukaan voimme työskennellä Sinua pohdituttavien asioiden ja tavoitteiden äärellä, jotka koskevat esim.

  • johtoryhmää, sen jäsenten yhteistä strategista ajattelua ja selkeää suuntaa
  • tuloksellista asiakasyhteistyötä
  • muutosta ja sen läpivientiä organisaatiossa
  • vakuuttavaa ja vaikuttavaa esimiesviestintää
  • asiantuntijajohtajaa ja hänen osaamisensa johtamista
  • paineen alla ilmeneviä käyttäytymisen muutoksia                    company coaching®

cc_kolmio.jpg