Yhteystiedot

Tuula Nurmiluoto, toimitusjohtaja


Top Coaching Finland Oy
y-tunnus 1905437-5
+358 500 770266
etunimi.sukunimi@
topcoaching.fi


COMPANY COACHING®   - visio toteutuu vain tekemällä yhdessä...

on käytäntöön johtava malli joka taipuu monenlaisiin tarpeisiin yrityksessä esimiesten ja asiantuntijoiden systeemisenä menetelmänä. Kysymys on valmennuksesta, jonka avulla rakennetaan coaching kulttuuria yritykseen,  Executive Coaching ja Business Coaching ovat sen osia. Kehittämisprosessi voidaan suunnitella esimiestyön haasteisiin sopivaksi ja sitä voidaan mitata selkeillä yhdessä sovituilla mittareilla. Valmennus tarjoaa turvallisen luottamusta herättävän oppimisen areenan. Se ei ole valmis ulkoa tuleva ohjelma. Sen sisältö tehdään yhdessä esimiesten arkeen sopivaksi jossa korostuu johtaminen, vaikuttava vuorovaikutus ja se mitä johtamisella halutaan saada aikaan.

Uracoaching kuuluu samaan perheeseen. Urasuunnitelmien muutokset, uuden aloittaminen ja vanhasta irti päästäminen ovat usein sisältöä sparrausistuinnoissa (Personal Coaching). Visio toteutuu vain tekemällä...

Company Coachingin® rakenne muodostuu yksilö-, ryhmä- ja tiimicoachingista.

Yksilöcoachingissa olet asiakkaana ammatticoachin kanssa joko kasvotusten tai virtuaalisesti.

Ryhmäcoachingissa jokaisella on oma tavoite, ja kaikille yhteinen teema määritellään tilanteen mukaan. Ryhmässä coachattavana on aina yksilö. Asiantuntijasta esimieheksi siirtyminen on tyypillinen ryhmäcoachingin alue. Ryhmäcoaching sopii myös hyvin laajemman kehitysohjelman tueksi.

Tiimicoaching on yksilöistä muodostuvan tiimin coachaamista jossa tiimiytyminen tapahtuu nopeasti, yhteinen tavoite kirkastuu ja tietoisuus yksilöiden vahvuuksista selkiytyy. Hyvin toimivan johtoryhmän aikaansaamiseen tiimicoachingilla on merkittävä lisäarvo annettavana. Suuri osa työstä tehdään tänä päivänä projekteissa johon tiimicoaching soveltuu myös erinomaisesti parantamalla sen suorituskykyä. 

Tuloksellinen vuorovaikutusmalli näkyy liiketoiminnan hyötyinä. Tavoitteiksi voidaan asettaa:

  • tulokset paranevat
  • kokonaiskuva kirkastuu
  • roolit selkiytyvät
  • asiakkaiden näkökulmat avautuvat ja yhteistyö paranee
  • odotukset työsuorituksille saavat käsikirjoituksen ja mittarit
  • ajankäyttö tehostuu
  • vastuunotto ja oma-aloitteisuus lisääntyvät
  • epäselvyydet vähenevät
  • työhyvinvointi lisääntyy
  • minkä askeleen otan seuraavaksi?
ja tämä kaikki johtaa yrityksessä parempaan ilmapiiriin, onnistununeeseen johtamiseen, innostumiseen omassa työssä, tulokselliseen myyntiin ja esimerkilliseen asiakaspalveluun.

Ota yhteyttä niin kerron lisää coaching vaihtoehdoista!

cc_kolmio.jpg