Yhteystiedot

Tuula Nurmiluoto, toimitusjohtaja


Top Coaching Finland Oy
y-tunnus 1905437-5
+358 500 770266
etunimi.sukunimi@
topcoaching.fi


TEORIA, johon Top Coaching Finland Oy:n coaching pohjautuu?

Erilaisia coaching lajeja löytyy maailmailta lukemattomia. Kaksi selkeää aluetta, johon coaching pohjautuu, on kuitenkin näistä löydettävissä.  

1. Henkilökohtainen kasvu ja kehittyminen (Life tai Personal Coaching)

2. Ammatillinen kasvu ja kehittyminen (Executive tai Business Coaching)

Näitä ei kokonaan voi erottaa toisistaan, onhan ihmisen kasvu ja kehittyminen monimuotoinen taideteos. Päätoiminta-alue on toiminnassamme Executive ja Business Coachingissa, joka hakee teoriapohjan Evindence Based Coachingista, tuloksiin perustuvasta coachingista.

Evidence based coaching linkittyy soveltuviin perusperiaatteisiin psykologiassa, kommunikaatio-, johtamis-ja organisaatioteorioissa ajankohtaisten coaching menetelmien kanssa, aikuiskasvatusta ja oppimisteoriaa unohtamatta.

EBC palvelee Asiakasta löytämään oman tavoitteellisen, aktiivisen ja tuloksellisen kehittymispolun omassa työssään. Erilaiset lähestymistavat, työmetodit ja ammatillinen kokemus tekevät mahdolliseksi joustavan ja asiakkaan persoonallisuuteen ja tilanteeseen soveltuvan työtavan.

Suhteellisen nuori lähestymistapa ei vielä ole rakentanut ympärilleen omaa laajamittaista teoriapohjaa. Poikkitieteellisellä lähestymistavalla on tällä hetkellä näyttöä onnistuneista prosesseista. On hyvä muistaa, että coaching on parhaimmillaan hyviin onnistuneisiin käytäntöihin ja konkretiaan johtava itsensä johtamisen- ja ajattelunmatka nykyhetkestä tulevaisuuteen.

 icf_logo.jpg