MINKÄLAISEN YHTEISTYÖehdotuKSEN 

AMMATTICOACHIN KANSSA SINÄ TARVITSET?

Coaching on muutakin kuin kysymistä ja kuuntelua. Ajattelu, toiminta ja oleminen työn merkityksen äärellä edellyttää tietoista pohdintaa siitä, mitä olemme tekemässä, miten sen teemme ja miksi me teemme sitä, mitä teemme?

Palvelumme tukee yritysten Leadership- toimintaa, kehittymistä johtajana ja johtamistaitoja muutoksessa.

Slide1.jpg

company coaching®

on käytäntöön johtava valmennusmalli, joka taipuu monenlaisiin tarpeisiin yrityksessä esimiesten ja asiantuntijoiden systeemisenä menetelmänä. Kysymys on valmennuksesta, jonka avulla rakennetaan coaching kulttuuria yritykseen.  Otathan yhteyttä kun haluat tietää lisää ja hahmottaa, miten coaching kulttuuri palvelee liiketoiminnan kehittämistä.


PERSONAL COACHING

Henkilökohtainen kasvu ja oppiminen harvoin tapahtuu yksin. Yhteistyössä kollegojen, oman tiimin tai ammatticoachin kanssa saat useita näkökulmia asiaan ja omaan ´projektiisi´, mikä ikinä se sitten onkin. Kysymys voi olla uuden aloittamisesta, vanhan lopettamista työhyvinvointia unohtamatta.

Mihin suuntaan olet matkalla - urasi suhteen? 

Miten säilytän työn ilon ja innostuksen - saan energiaa?

Miten päästän irti vanhasta?


EXECUTIVE COACHING  

Miten fokusoit tekemisesi tuloksellisesti?

Executive Coaching on ylimmän johdon coachingia. Itsesi kehittäminen johtajana on sinulle tärkeää. Ympäristön muutokset edellyttävät onnistuneessa liiketoiminnassa nopeaa reagointia ja uudenlaisia ajattelutapoja. Executive coachingissa Sinulla on aikaa ja tilaa selkeyttää ajattelua ja tavoitteita, mikä johtaa siihen, mihin haluat keskittyä. Otat haasteet vastaan ymmärtäen muutoksen koskevan paitsi toimintaympäristöä niin myös ihmisten johtamistaitoja.

Valintasi mukaan voimme työskennellä Sinua pohdituttavien asioiden ja tavoitteiden äärellä, jotka koskevat esim.

 • johtoryhmää, sen jäsenten yhteistä strategista ajattelua ja selkeää suuntaa
 • tuloksellista asiakasyhteistyötä
 • muutosta ja sen läpivientiä organisaatiossa
 • vakuuttavaa ja vaikuttavaa esimiesviestintää
 • asiantuntijajohtajaa ja hänen osaamisensa johtamista
 • paineen alla ilmeneviä käyttäytymisen muutoksia  

business coaching

Business Coachingissa on kyse esimiesten ja asiantuntijoiden ryhmä- tai tiimicoachingista. Myynti on liiketoiminnan ydintä. Asiantuntijapalvelun tarjoaminen asiakkaille on oma alueensa ja Business Coaching tarjoaa siihen parhaan mahdollisuuden ammatticoachin kanssa. Coaching taitoja tarvitaan myös ajatusten pöydälle nostamiseen.

Yhteiset tavoitteet kirkastuvat ryhmä- tai tiimicoachingissa. Selkeä suunnitelma, tavoitteiden toteuttamiseksi on hyvä käydä läpi kaikkien sitä toteuttavien henkilöiden kanssa. Töitä tehdään yhdessä ja systeemissä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tavoitteiden ja merkitysten avaaminen on tärkeää yhdessä erilaisten ihmisten kesken. 

Business Coaching on ajattelutyötä, joka viedään käytännön tasolle.

 • johtoryhmässä
 • asiakkaiden kanssa
 • siellä, missä halutaan onnistua ja saavuttaa tavoitteet
 • Kysy lisää projekteissa hyödynnettävästä coachingistamme.

Erityisesti: strategian rakentamisessa ja implementoinnissa, esimiestyössä, myynnissä, innostamisessa ja motivoinnissa, ongelmanratkaisussa sekä päätöksenteossa, viestinnässä, vuorovaikutuksessa ja työhyvinvoinnin rakentamisessa arjen pieninä tekoina.

 

                - luottamusta - vuorovaikutusta -  luottamusta -

käytävä.JPG

TOIMEKSIANTOJAMME

 • Miten johdan asiantuntijaa, joka on syväosaaja ja jonka panosta tarvitsemme yhteistyöhön muiden ammattilaisten kanssa?
 • Konflikteja ihmisten välillä - miten johdan asiakkuus edellä?
 • Nyt kaivataan tiimimme kanssa selkeyttä ja yhteistä polkua kohti tavoitteita.
 • Miten tiimimme saa muutoksen keskellä puhtia mennä eteenpäin?
 • Organisaatio on taas muuttunut, miten voin keskittyä olennaisen äärelle ja tehdä työni hyvin ja tuloksellisesti?
 • Milloin coachingtaitoja, milloin mentorointia?
 • Coaching-taitojen kurssi esimiehille ja asiantuntijoille.
 • Projektissamme on paljon erilaisia ihmisiä ja erilaisia näkemyksiä. Miten säilytämme alkuinnokkuuden ja osaamme hyödyntää voimavarat ihan loppuun asti?

 

 

AMMATTICOACHINA KEHITTYMINEN

 • Kun olet hakemassa tai uusimassa kansainvälistä ICF - sertifikaattia (International Coach Federation)  
 • Kun tarvitset mentorcoachingia ICF:n standardien mukaan, ammatticoachina kehittymisen matkalla
 • Kun haluat Mastertason sertifioidun coachin supervisoriksi itsellesi  
 • E/MOTION FOCUSED COACHING (EFC®)

Coaching koulutuksemme tavoite on tarjota tunteiden hyödyntämisen avulla myönteisen muutoksen avaimia sekä menetelmiä inhimillisen ja tuloksellisen vuorovaikutuksen, johtamisen ja toiminnan kehittämiseksi. Syksyn I-kurssi alkaa 14.9. ja II-kurssi tammikuussa 2019

Otathan yhteyttä niin jutellaan lisää!

SYYSKUUSSA alkavan valmennuksen kurssiesite, Ole hyvä !

E/MOTION FOCUSED COACHING SKILLS - KOULUTUKSEN  (EFC®) Syksy 2018/osa I

Koulutus on kaksiosainen, ja voit osallistua molempiin tai vain toiseen oman tilanteesi mukaan.

Tavoite:Coaching koulutuksemme tavoite on tarjota tunteiden hyödyntämisen avulla myönteisen muutoksen avaimia sekä menetelmiä inhimillisen ja tuloksellisen vuorovaikutuksen, johtamisen ja toiminnan kehittämiseksi.

 

EFC® tason I ja II ohjelma antaa osallistujalle uudenlaisia menetelmiä coachingin käyttöön niin yksilö- kuin ryhmätilanteissa. Koulutus noudattaa International Coach Federationin asettamia osaamistasovaatimuksia ja antaa mahdollisuuden ammatticoachin kansainvälisen sertifikaatin hakemiseen. Haemme EFC® ohjelmalle ACSTH akreditointia. 

 

Kenelle:Koulutus on tarkoitettu niille, jotka haluavat työskennellä sertifioituina EFC® coacheina sekä niille, jotka ovat uusimassa ICF sertifikaattia. Koulutus on tarkoitettu myös ohjausalan ammattilaisille, johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää ja syventää omia, ryhmän tai tiimin vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä saada uusia toimintatapoja itsensä ja muiden johtamiseen. Osallistumista ei rajoita toimiala eikä työura, koska kyseessä on ihmisten välisen kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitojen lisäämisestä.

 

Sisältö:EFC ® ohjelman I osa painottuu coachingin ydinosaamisalueisiin ja tunteiden hyödyntämiseen coaching prosessissa ja coachina toimimisessa. II osassa pureudutaan ydinosaamisen syventämiseen hyödyntäen tunteita ja niiden kautta syntyvää energiaa muutoksen varmistamisessa. Koulutuksen lisäksi on erikseen mahdollisuus osallistua myös 10 h mentorcoachingiin. II osa jatkuu keväällä 2019.

 


EFC®  osa I - Tunne-energiasta tietoiseksi

Aikataulu                                           pe 14.9. – pe 14.12.2018 klo 900-1700

Moduuli 1         pe 14.9. 2018             Mitä tunnefokusoitu coaching on?

                                                             Vuorovaikutussuhteen  monitasoisuus ja coachingin ydinkysymykset

Moduuli 2         pe 12.10.2018            Asiakkaan näkökulma tunnekokemuksena I

                                                             Tuloksellinen ja vaikuttava vuorovaikutus

Moduuli 3         pe 9.11.2018              Tunne liikkeellepanevana voimana 

                                                              Vaikuttava ja vakuuttava yhteys sekä vaikuttavan coaching rakenne

Moduuli 4         pe 14.12.2018             Tunnista energia ja potentiaali

                                                               Kenellä vastuu tunne-energian suunnasta?      

 

Investointi:                           1500 €(+alv 24%), sisältää materiaalit ja kahvitarjoilun.

Ilmoittautumiset:                 viimeistään pe 31.9.2018, info@clearmind.fi

Paikka:                                  Clear mind Oy toimitilat, Arkadiankatu 21 a 10, Helsinki

Lisätietoa:                             Satu Kaski, PsT, PCC -  050-590 4235, satu.kaski@clearmind.fi

                                             Tuula Nurmiluoto, MBA, MCC -  0500 770266, tuula.nurmiluoto@topcoaching.fi

MCC_Web.jpg