dissosiaatio värit.JPG
 
 

Topcoaching on moneen liiketoiminnan osa-alueeseen vaikuttamista, erilaisten ajattelu-, vuorovaikutus- ja toimintatapojen löytämistä, tutkimista, ymmärtämistä ja kehittämistä henkilökohtaisen kokemuksen, osaamisen ja toiminnan kautta.

Tavoitteellinen, tuloksellinen ja luottamuksellinen prosessi johtaa tuloksiin ja näkyy mm. asiakastyön, suorituskyvyn, ajanhallinnan ja työhyvinvoinnin muutoksena parempaan suuntaan. 


Business tekijät, joihin topcoachingilla vaikutetaan:

Numerot, KPI:t, graafit ja niiden seuranta on tärkeää. Yhtä tärkeää on johtaa ihmisiä ja vuorovaikutusta onnistuneen liiketoiminnan kannalta.

  • Johtajana kehittyminen
  • Innovaatioiden löytyminen
  • Aikapaineen vähentyminen
  • Ihmisten kehittymisen tukeminen
  • Päällekkyyksien välttäminen osaamisen kehittämisessä
  • Uusien taitojen mukauttaminen johtamisessa
  • Uusien taitojen nopea oppiminen
  • Johdon ja johtoryhmien työn tukeminen
  • Yritys- ja työilmapiirin rakentaminen

Mitä hyötyä coachingista on ollut työssäni?

Autenttiset kommentit 17 yksikönjohtajan businesscoachingin prosessista:

”selkeyttänyt tapaa ajatella toimintatavoista ja korostanut rytmittämisen ja ajankäytön sekä tavoitteiden laatimisen välttämättömyyttä”.

”olen löytänyt hyviä käytännön vinkkejä ja oivalluksia sekä uusia näkökulmia. Ymmärrän paremmin keskittyä oleelliseen sekä huomioida sen, että kaikki ihmiset saattavat ajatella erilailla samoista asioista”.

”tärkeintä on ollut oman ajankäytön tehostuminen”

”uusia hyviä ideoita ja toimintamalleja harjoitusten kautta. Pelisäännöt on selkeytyneet työyhteisössä”

” rikkonut omia toimintamalleja & laajentanut ajatusmaailman” 

”erilaista ohjausta erilaisille ihmisille kysymysten ja kuuntelun kautta”

”sparraus ja kannustus ihan uudella tavalla”

”suoritukset parantuneet ja tulos parantunut"

”itsestäänselvyyksiä ei ole, laji vaatii jatkuvaa kertausta ja uuden oppimista”

”haluan olla parempi esimies”

”henkilöstöjohtamisen tärkeyden merkitys avautui”

”syntynyt oivalluksia ja itsevarmuutta"


Parhaimmillaan jokaiseen päivään kuuluu hetki pysähtyä...

pysähtymisen paikka.JPG

Milloin sinä haluat aloittaa oman ajattelumatkasi?